Vidriži

Upeņu komercdārzs, 9ha. Stādi no SIA Krogzeme. Stāda: 2 cilvēki uz stādāmmašīnas un 1 traktorists. 5m starp rindām, 40-60cm starp stādiem. Pēc iestādīšanas ar trimmeri stādi tiek apgriezti, atlikumi novākti no lauka. 

Lauks 2 dienas pirms stādīšanas diskots, 1 dienu pirms stādīšanas kultivēts.