Augšdaugavas nov.

Ar stādāmmašīnu stādīt divgadīgus stādus ir izaicinoši, bet ne neiespējami lielās sakņu sistēmas dēļ. 1 hektārs, 3 stundas.